School Office bearers

OFFICE – BEARERS (2018 – 2019)

ROLE NAME
SCHOOL CAPTAIN MS. DISHITA BHAVNANI
HEAD GIRL MS. SANSKRITI GAUTAM
HEAD BOY MST. VISHNU SURESH
DEPUTY HEAD BOY MST. ANDRE BARETTO
DEPUTY HEAD GIRL MS. VIHA JAIN
GAMES CAPTAINS MS. EKAA DESAI
MST. ANSHUL KATKAR
ASST. GAMES CAPTAINS MS. SAMRIDDHI SHARMA
MST. AAYUSHMAN DWIVEDI

 

VICE – CAPTAIN
HOUSE  CAPTAINS CO-HOUSE  CAPTAINS
 NAIDU HOUSE (GREEN)  NAIDU HOUSE  (GREEN)

MS. VAMIKA DADOO
MST. JAIADITYA AGRAWAL

MS. FREYANA BUHARIWALA
MST. SAIVYA DABHOLKAR

 TAGORE HOUSE (YELLOW)  TAGORE HOUSE (YELLOW)

MS. TREISSHA SETHI
MST. REHAAN NAIK

MS. TANYA VYAS
MST. KARAN ANDRADE

 NEHRU  HOUSE  (RED) NEHRU  HOUSE  (RED)

MS. MAHIKA JAISINGH
MST. ADITYA GUPTA

MS. ANOUSHKA KOTHARI
MST. TARONISH VANDREWALLA

 BHABHA  HOUSE  (BLUE) BHABHA  HOUSE  (BLUE)

MS. SHALINI SHAH
MST. SHREYAS CHATURVEDI

MS. ARSHITA DWIVEDI
MST. OMAR SHAIKH

 

PREFECTS
 MS. MANVI CHATURVEDI  MST. JEHAAN ERANEE
 MS. FRIYANA DRIVER  MST. ABBAS BANDUKWALLA
 MS. ARSHI KHAN  MST. CHIRAG KONDE
 MS. ALLAINAA SHAIKH  MS. RAAJLAKSHMI JAIN
 MS. SEERAT KAUR HOOGAN  MS. TUSHNA ELAVIA